Turistično informativna pisarna Sveti Tomaž

Novice

Evropska komisija je leto 2018 razglasila za evropsko leto kulturne dediščine in hkrati zapisala, da ideali, načela in vrednote, ki so del evropske kulturne dediščine, ustvarjajo skupni vir spomina, razumevanja, identitete, dialoga, kohezije in ustvarjalnosti za Evropo ter, da je kulturna dediščina za evropsko družbo bistvenega pomena s kulturnega, okoljskega, družbenega in gospodarskega vidika. Šola

več