Turistično informativna pisarna Sveti Tomaž

Šport

* V občini Sveti Tomaž je šport priljubljena dejavnost krajanov v prostem času.

* V osnovni šoli je športna dvorana – telovadnica, kjer se zraven šolskih športnih dejavnosti otrok, večkrat odvijajo tudi kakšne prireditve ali tekme.

* V centru Svetega Tomaža je športni park. V športnem parku je velik stadion – igrišče, igrišče za tenis, odbojkarsko igrišče, tekaška steza, ipd. Namenjen je tako šoli kot tudi vsem ostalim občanom, ki si želijo športnih aktivnosti. Športni park je zelo obiskan in služi svojemu namenu.

* Na športnem področju imamo veliko društev, ki skrbijo, da se naši občani lahko udejstvujejo v tej dejavnosti. V našem kraju je zelo aktivno Športno društvo Sveti Tomaž, v okviru katerega delujejo številne sekcije. Društvo in sekcije prirejajo različne športne turnirje.

* Že več kot 20 let v našem kraju deluje Klub malega nogometa, zelo aktivno pa je tudi Strelsko društvo Katja. Člani obeh dosegajo dobre rezultate, udeležujejo se tekem po vsej Sloveniji in s tem pripomorejo k prepoznavnosti naše občine. V občini deluje tudi Društvo ljubiteljev starodobnih vozil Tomos.

* Za animacijo, predvsem naših najmlajših in mladih pa skrbi Društvo prijateljev mladine Sveti Tomaž, ki prireja različne poučne in zabavne dogodke.

* Prav tako je v kraju aktivno Društvo upokojencev, katerega člani dosegajo zelo lepe rezultate v visečem kegljanju.