Turistično informativna pisarna Sveti Tomaž

Kultura

Pri Svetem Tomažu je kultura zelo razširjena in priljubljena dejavnost, prav tako pa se v našem kraju lahko ponašamo z bogato kulturno dediščino.
Imamo kulturni dom, kjer se izvajajo različne prireditve in dogodki. Pod okriljem kulture pri Svetem Tomažu deluje več sekcij, dramska sekcija, literarna sekcija, pevke ljudskih pesmi, folklora. V naši občini sta bila rojena dva velika moža, ki sta pustila velik pečat v slovenski literaturi in zaznamovala naš kraj na kulturnem področju. To sta bila pisatelj, pesnik, dramatik Fran Ksaver Meško in esejist, pripovednik in dramatik dr. Stanko Cajnkar.

Na območju občine pa delujejo še številne druge sekcije in društva, ki se ukvarjajo z različnimi kulturnimi in drugimi dejavnostmi.