Turistično informativna pisarna Sveti Tomaž

foto-R-Plejnsek