Turistično informativna pisarna Sveti Tomaž

Klečaja

KLEČAJA

INFORMACIJE
* S pridelavo vina so se ukvarjali že naši predniki,
* o tem priča edina ohranjena vinska klet »klečaja« v mali vasi,
* gre za vinske kleti oz. zidanice, ki izvirajo iz 18. in 19. stoletja,
* v preteklosti so bile pravi biseri tovrstne kmečke arhitekture na našem območju.

Foto:  Foto Host

kategorija
Deli na družabnih omrežjih